Automatiseerime

Automatiseerimise kõige olulisem osa on leida lahendus võimalikult soodsalt ning nutikalt.


Selgitame välja kliendi täpse vajaduse , loome eskiisi, mudeldame 3D CAD tarkvaraga vajalikud seadmed ja lisad, täpsustame kliendiga visiooni üle ning valmistame, paigaldame ja seadistame masina. Lihtsustame tööprotsesse kaasaegse tehnoloogia abil, et muuta töö lihtsamaks ja automaatselt hallatavaks. Tehnoloogia suudab edukalt vabastada kvaliteetset tööjõudu monotoonse töö automatiseerimisel.


Tänapäeval ei saa mööda vaadata ka IoT (internet of things) ning lahenduste integreerimisega automaatsete hooldus ning interval remondi planeerimisele.

Teie probleem..... meie lahendus!

Mäetööstus

Mäetööstuses on investeeringud ühed mahukamad ning seadmeid paraku ei ole kerge leida. Tuvastame tootmise kitsaskohad ning pakume lahendused olukorra effektiivistamisel. Pakume ka masinate hoolduse automatiseerimist keskmäärimis süsteemi lahendustega.

Puidutööstus

Toormaterjali töötlemise protsess on üks olulisemaid puidutööstusest, sest sellest sõltub jääkide tekkimise % . Koostöös kliendiga leiame parima lahenduse nii masinate täiendamisele kui ka tulevikuplaanide visionneerimisele. Vabastame automatiseerimisega väärtuslikku inimressurssi.

jäätmekäitlus

Jäätmekäitlus on üks progressiivsemalt arenev valdkond kus tehnoloogilised uuendused aitavad kiirendada sorteerimisvõimet. Keskkonnale väga olulise valdkonna automatiseerimine annab võimaluse säästa aega ning samuti säilitada või arendada läbilaskevõimet. Pakume selles tegevusvaldkonnas ka hoolduste automatiseerimist keskmäärimise süsteemi rajamisega.

Logistika

Logistilistes komplekteerimistes on peidus väga suured võimalused. Automatiseerimine ei tähenda ainult masinate arendamist vaid võib piirduda ka töölaudade ja komplekteerimise töökoha täiendamistega. Hiljem juba on võimalik töökoha optimeerimiseks kasutada robootilisi lahendusi monotoonsete tööprotsesside automatiseerimiseks.

Elektroonikatööstus

Elektroonikas on kasutusel väga palju automatiseerimist, kuid meie oleme võtnud suuna töölaudade ja komplekteerimis töökohtade täiendustele. Valmistame töölauad ning varustame need kvaliteetsete tööseadmetega, et parandada sujuvvoolist liikumist ning ka säästa tööriistade paigutusega aega.

Toiduainetööstus

Pakume antud valdkonnas Aautomatiseerimislahendusi mis vastavad toiduainete töötlemise nõuetele. Kasutame sertifitseeritud materjale mis on heaks kiidetud toidutööstuse masinaehituse valdkonnas

Vaata tehtud töid

Tööd mida oleme teostanud erinevates valdkondades.