EHITAME

Insenertehnilisi lahendusi koos tööjärgse tugiteenuse

CAD mudelite loomist

FEM jõuarvutuste tegemist

2D tootmisjooniseid

CAM konsultatsioonid

Väiksemate tootmiseadmete, pumplate, konveierite, automatiseerimist (Siemens PLC)